ส่งสัตว์เลี้ยงระหว่างประเทศ , นำเข้า ส่งออก สุนัข , นำเข้า ส่งออกแมว

บริการ นำเข้า – ส่งออก สัตว์เลี้ยงระหว่างประเทศ เช่น นำเข้าสุนัข นำเข้าแมว ส่งออกสุนัข ส่งออกแมว โดยทีมงานมีประสบการณ์กว่า 26 ปี ในการให้บริการด้านการนำเข้าสุนัข นำเข้าแมว นก ปลา และสัตว์ ทุกประเภท และ ส่งออกสุนัข ส่งออกแมว นก ปลา และสัตว์ทุกประเภท ระหว่างประเทศ ให้ความมั่นใจ ในบริการที่ดีเยี่ยมทั้งสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ ตลอดการเดินทาง ไมว่าจะเป็น นำเข้าสุนัข นำเข้าแมว ส่งออกสุนัข ส่งออกแมว โดย มี บริษัทขนส่งสัตว์เลี้ยงระหว่างประเทศ ในต่างประเทศที่ได้การรับรองจาก IPATA เป็น Partner / มีทีมสัตว์แพทย์ในประไทยเป็น Partner / สัตว์เลี้ยงของท่านจะปลอดภัยตลอดการขนส่ง และ การจัดเตรียมเอกสารจะเป็นเรื่องง่าย สำหรับนำเข้าสุนัข นำเข้าแมว ส่งออกสุนัข ส่งออกแมว

ถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง กับการ นำเข้าสุนัข นำเข้าแมว ส่งออกสุนัข ส่งออกแมว โทรหาเราสิครับ

ปรึกษาฟรีเรื่องขั้นตอน นำเข้าสุนัข นำเข้าแมว ส่งออกสุนัข ส่งออกแมว และสัตว์ทุกประเภท โดยทีมงานที่มีประสบการณ์


Importation นำเข้าสุนัข นำเข้าแมว
Service การให้บริการ

 1. Import permit จัดการด้านเอกสารกับกรมปศุสัตว์ นำเข้าสุนัข นำเข้าแมว
 2. Import Customs clearance ผ่านพิธีการด้านศุลกากร นำเข้าสุนัข นำเข้าแมว
 3. Livestock handling ประสานงานด้านปศุสัตว์
 4. Local Transportation ขนส่งภายในประเทศ
 5. Air-Freight booking ขนส่งต่างประเทศ

ให้บริการทั้ง CARGO และ Excess baggage (ติดตัวผู้โดยสาร)


Exportation ส่งออกสุนัข ส่งออกแมว
Service การให้บริการ

 1. Export permit & Health Certificate
  จัดการด้านเอกสารกับกรมปศุสัตว์ ส่งออกสุนัข ส่งออกแมว
 2. Blood Testing Report
  บริการขนส่งเลือดตรวจห้อง Lab ที่ได้การรับรองจาก OIE พร้อมเอกสารรับรองผลเลือด ส่งออกสุนัข ส่งออกแมว
 3. Export Customs clearance
  ผ่านพิธีการด้านศุลกากร ส่งออกสุนัข ส่งออกแมว
 4. Local Transportation
  ขนส่งภายในประเทศ
 5. Air-Freight booking
  ขนส่งต่างประเทศ
 6. ประสานกับ Agent ที่ปลายทางแต่ละประเทศ ( DOOR TO DOOR SERVICE )
 7. Ticket Reservation for passenger and pet
  ส่งออกสุนัข ส่งออกแมว

ให้บริการทั้ง CARGO และ Excess baggage (ติดตัวผู้โดยสาร)


ปรึกษาฟรีเรื่องขั้นตอน นำเข้าสุนัข นำเข้าแมว ส่งออกสุนัข ส่งออกแมว และสัตว์ทุกประเภท โดยทีมงานที่มีประสบการณ์์

รีวิวจากลูกค้า


ปรึกษาฟรีเรื่องขั้นตอน นำเข้าสุนัข นำเข้าแมว ส่งออกสุนัข ส่งออกแมว และสัตว์ทุกประเภท โดยทีมงานที่มีประสบการณ์์

 

ผลงานการทำงาน

ปรึกษาฟรีเรื่องขั้นตอน นำเข้าสุนัข นำเข้าแมว ส่งออกสุนัข ส่งออกแมว และสัตว์ทุกประเภท โดยทีมงานที่มีประสบการณ์์